Módosított hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail
2010. február 02. kedd, 20:20

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 7

Ajánlatkérő:

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Nyertes ajánlattevő:

 

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

további információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum EUHL

CPV kód:

45232400-6; 45232410-9; 45232411-6; 45232423-3; 45233120-6

Közzététel dátuma:

2010/01/18

Iktatószám:

0910/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

 

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

 

Rövid tartalom:

"Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt projekt I. üteme építési munkáinak elvégzésére" tárgyú hirdetmény módosítása

Tartalom letöltése PDF-ben

 

Tartalom:

 

11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Postai cím: Alsó utca 1.

Város/Község: Érd

Postai irányítószám: 2030

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: T. Mészáros András, elnök

Telefon: +06-23/521-347

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Fax: +06-23/521-346

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt I. üteme építési munkáinak elvégzésére

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Egyösszegű, átalánydíjas, vállalkozási szerződés az „Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt” I. üteme építési munkáinak elvégzésére a FIDIC Piros könyve szerinti szerződési feltételek szerint.
TÉTEL/ÁTMÉRŐ/ANYA/MENNYISÉG bontásban:
REKONSTRUKCIÓ
Rekonstrukció – gravitációs/ DN400/ KG PVC SN8/174 m
Rekonstrukció – gravitációs/ DN500/ KG PVC SN8/748 m
Rekonstrukció – gravitációs/ DN500/ PP SN 10/38 m
ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS
Gravitációs vezeték/ DN200/ KG PVC SN4/4492 m
Gravitációs vezeték/ DN200/ PP SN 10/442 m
Gravitációs vezeték/ DN300/ KG PVC SN4/1285 m
Gravitációs vezeték/ DN300 PP SN 10/75 m
Nyomóvezeték/ DK 63/ KPE/666m
AKNÁK
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna/ DB 100/ beton/103 db
Gravitációs tisztító idom/DB 200/ műanyag/57 db
BEKÖTÉSEK.
Bekötő vezeték G1 típus/ DN 150/ KG PVC/473 db
Házi bekötés G2 típus/ DN 150/ KG PVC/11db
Bekötő vezeték N2 típus/ DK 63/ KPE/18 db
Házi beemelő akna szivattyúval/-/-/18db
Szervíz- és terelőút építése 2103 m hosszban és 6m-es szélességben, összesen 12430 m2

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45232400-6

 

 

További tárgyak:

45232410-9
45232411-6
45232423-3
45233120-6

 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

xNyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben)

KEOP-1.2.0/2F-2009-001-Csatornázás- EI.-LOT 1.

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP

OJS eSender

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év)

IV.2.4)

Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2009/12/29 (nap/hó/év)

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás

Javítás x

További információ

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

A közbeszerzési eljárást megszüntették.

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Nem került sor szerződés odaítélésére.

Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1)

Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

Mindkettő

VI.3.2)

Az eredeti hirdetményben x

A megfelelő pályázati dokumentációban x

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

Mindkettőben x

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

II.2.1) Teljes mennyiség:
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre:

A következő helyett:

II.2.1)
Szervíz- és terelőút építése 2103 m hosszban és 6m-es szélességben, összesen 12430 m2
III.1.2)
Az Ajánlattevő számláit, az önrész erejéig (22,1%) az ajánlatkérő, a felett Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet (KSZ) egyenlíti ki.

Helyesen:

II.2.1)
Szervíz- és terelőút építése 900 m hosszban és cca 6m-es szélességben, összesen 5200 m2
III.1.2)
Az Ajánlattevő számlái az alábbiak szerint kerülnek kiegyenlítésre a szállító felé.
A számlában szereplő nettó összeg önrészét (22,1%), valamint a teljesítéshez kapcsolódó, az ÁFA tv.142.§-a alá nem tartozó termékértékesítés és szolgáltatatás Áfá-jának teljes összegét az ajánlatkérő, a nettó összeg támogatott részét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet (KSZ) megbízásából a Magyar Államkincstár egyenlíti ki.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei.

A következő helyett:

2010/02/24 (nap/hó/év )

10 : 00 (időpont )

Helyesen:

2010/03/08 (nap/hó/év )

10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

(nap/hó/év )

: (időpont )

Helyesen:

(nap/hó/év )

: (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

VI.3) További információk:

A beírandó szöveg:

22. Személyi sérülésre és vagyoni kárra kötött biztosítás:
A nyertes ajánlattevőnek az előírt építés-szerelési biztosításon felül, a szerződés elnyerését követő 7 napon belül harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni kár esetére fedezetet nyújtó biztosítás megkötését is igazolnia kell. A biztosítás megkövetelt minimális összege: 200.000.000 Ft. káreseményeként, és 500.000.000 Ft. évente.

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

--------------------(A VI. szakaszból szükség szerint több példány használható) --------------------

VI.5)

A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2010/01/13 (nap/hó/év )