Közbeszerzési terv 2011 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy Gábor   
2011. április 29. péntek, 06:51

 

 

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
2011. évi közbeszerzési terve
 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége
CPV kód
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárási típus
 Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja
 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I Árubeszerzés
 
 
 
 
 
 
II. Szolgáltatás-megrendelés
 
 
 
 
 
 
Megbízási szerződés az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. KEOP projekt megvalósítása során a FIDIC Mérnöki és műszaki felügyeleti feladatok ellátására
71310000-4
Közösségi eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. II. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. KEOP projekt megvalósítása során kivitelezéssel kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok, mérések elvégzésére
71630000-3
Közösségi eljárás
Nyílt eljárás
2011. II. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
Könyvvizsgálói szolgáltatások végzése az  Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. KEOP projekt megvalósítása során
79210000-9
Egyszerű eljárás
Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti
2011. I. negyedév
2012. I. negyedév
nem
Vállalkozási szerződés az érdi szennyvíztisztítóban keletkező rothasztott és víztelenített szennyvíziszap elhelyezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére
71335000-0
Egyszerű eljárás
Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti
2011. II. negyedév
2011. IV. negyedév
nem
PR és tájékoztatási feladatok ellátása az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. KEOP projekt megvalósítása során
79416000
Közösségi
eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. III. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
III. Építési munkák megrendelése
 
 
 
 
 
 
Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt érdi hálózatépítési munkáinak elvégzésére
45232400
Közösségi
eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. I. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt diósdi és tárnoki hálózatépítési munkáinak elvégzésére
45232400
Közösségi
eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. I. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
Átemelők építése és rendszerszintű szaghatás-csökkentési munkák elvégzése az Érd és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása c. KEOP projekt keretében
45232400
Közösségi
eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. II. negyedév
2013. IV. negyedév
nem
IV. Építési koncesszió
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
V. Szolgáltatási koncesszió
 
 
 
 
 
 
Az érdi szennyíztisztító-telep valamint a kapcsolódó térségi csatornahálózat koncesszióban történő üzemeltetési jogának megszerzése 25 éves időtartamra
90420000-7
Koncesszióról szóló Tv. szerinti eljárásrend
Nyílt eljárás
2011. III. negyedév
2036. III. negyedév
nem
 

Módosítás dátuma: 2012. március 05. hétfő, 11:17